Skip to content

Tudjon meg mindent

Rólunk

quote-light.png

" Ó, mily szép és mily gyönyörűséges ha a testvérek egyetértésben élnek... Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."

(Zsoltárok 133,1.3.)

quote-light.png

Áldás, Békesség!

A gyülekezet lelkészeként szeretettel köszöntöm a Látogatót a Gárdonyi Református Egyházközség honlapján.

Igyekeztünk minél több információt átadni a közösségünk életéről, amely számban nem nagy, de lelkesen szolgálunk Isten és egymás felé s örömmel fogadjuk az újonnan érkezőket. Hétközbeni rétegalkalmainkkal 1-1 életszakasz kérdéseire, problémaira igyekszünk biblikus választ adni s a hit erejével bátorítani.

2023. év vezérigéje a magvető példázata.
Célunk egymást segíteni, abban, hogy Isten Igéjét megértve belegyökerezzünk az Ő szavába, ezért a vasárnapi istentiszteletek igazi ünnepnapok a számunkra, szeretettel várunk alkalmainkra.

— Karl Melinda lelkipásztor —

quote-light.png

" Ó, mily szép és mily gyönyörűséges ha a testvérek egyetértésben élnek... Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."

(Zsoltárok 133,1.3.)

quote-light.png
quote-light.png

Áldás, Békesség!

A gyülekezet lelkészeként szeretettel köszöntöm a Látogatót a Gárdonyi Református Egyházközség honlapján.

Igyekeztünk minél több információt átadni a közösségünk életéről, amely számban nem nagy, de lelkesen szolgálunk Isten és egymás felé s örömmel fogadjuk az újonnan érkezőket. Hétközbeni rétegalkalmainkkal 1-1 életszakasz kérdéseire, problémaira igyekszünk biblikus választ adni s a hit erejével bátorítani.

2023. év vezérigéje a magvető példázata.
Célunk egymást segíteni, abban, hogy Isten Igéjét megértve belegyökerezzünk az Ő szavába, ezért a vasárnapi istentiszteletek igazi ünnepnapok a számunkra, szeretettel várunk alkalmainkra.

— Karl Melinda lelkipásztor —

quote-light.png

" Ó, mily szép és mily gyönyörűséges ha a testvérek egyetértésben élnek... Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."

(Zsoltárok 133,1.3.)

quote-light.png
quote-light.png

Áldás, Békesség!

A gyülekezet lelkészeként szeretettel köszöntöm a Látogatót a Gárdonyi Református Egyházközség honlapján.

Igyekeztünk minél több információt átadni a közösségünk életéről, amely számban nem nagy, de lelkesen szolgálunk Isten és egymás felé s örömmel fogadjuk az újonnan érkezőket. Hétközbeni rétegalkalmainkkal 1-1 életszakasz kérdéseire, problémaira igyekszünk biblikus választ adni s a hit erejével bátorítani.

2023. év vezérigéje a magvető példázata.
Célunk egymást segíteni, abban, hogy Isten Igéjét megértve belegyökerezzünk az Ő szavába, ezért a vasárnapi istentiszteletek igazi ünnepnapok a számunkra, szeretettel várunk alkalmainkra.

— Karl Melinda lelkipásztor —

Ha a gombra kattint, megismerheti

Gyülekezetünk történetét

KÜLDETÉSÜNK

Jézus Urunk küldetésében járunk, aki ezt mondta az övéinek:

" ...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samátiában, sőt a föld végső határáig"
(ApCsel 1,8.)" Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
(Mt 28,19-20.)

TANÚSÁGTÉTEL

A Szentlélek vezetésével tanúságot tenni a feltámadott, élő Jézusról, hogy Ő az Isten Fia, a Megváltó.

MEGHÍVÁS

Megtérésre, mellette való elköteleződésre hívni és a szövetség keresztségét kiszolgáltatni.

TANÍTÁS

Tanítani az Ő jelenlétében való életgyakorlatot.

KÜLDETÉSÜNK

Jézus Urunk küldetésében járunk, aki ezt mondta az övéinek:

" ...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samátiában, sőt a föld végső határáig"
(ApCsel 1,8.)" Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
(Mt 28,19-20.)

TANÚSÁGTÉTEL

A Szentlélek vezetésével tanúságot tenni a feltámadott, élő Jézusról, hogy Ő az Isten Fia, a Megváltó.

MEGHÍVÁS

Megtérésre, mellette való elköteleződésre hívni és a szövetség keresztségét kiszolgáltatni.

TANÍTÁS

Tanítani az Ő jelenlétében való életgyakorlatot.

GYÜLEKEZETÜNK

LELKÉSZEI ÉS SZOLGÁLATTEVŐI

A bemutatkozás teljes szövegének elolvasásához kattintson a csúszkára.

Karl Melinda

Vezető lelkipásztor
Karl Melindának hívnak, 1997-ben végeztem Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán...
Karl Melindának hívnak, 1997-ben végeztem Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Férjemmel Oláh Lászlóval 2003 óta szolgálok Gárdonyban, először, mint egyházmegyei beosztott lelkész, s 2012 júliusától, mint önálló lelkész.

Négy gyermeket neveltünk fel, Istennek legyen hála az életükért. Szeretettel és nagy igyekezettel vezetem a Gárdonyi Református Egyházközséget, hiszem, hogy Jézus Urunk jelenlétében és az Ő útmutatásával Isten dicsőségére. Isten ebben megsegítsen!
SDG

Oláh László

Börtönlelkész
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
1963. február 5-én születtem, Budapesten. Szüleink első gyermeke voltam, két húgom következett utánam...
1963. február 5-én születtem, Budapesten. Szüleink első gyermeke voltam, két húgom következett utánam.

Szakközépiskolában szerszámkészítést tanultam, majd két évig a budapesti Taurus Gépgyárban dolgoztam. A Budapesti Református Teológiai akadémiára való sikeres felvételimet követően, 18 hónapig sorkatona voltam Marcaliban. Katonai szakképzettségem: 152-es ágyútarack-tüzér. Leszerelésem után, 1985-ben kezdtem meg teológiai tanulmányaimat, mely során - nem mellesleg - a szent ismereteken kivül, társat, feleséget is kaptam: Karl Melindát, kivel négy gyermekünk született.

A lelkészi szolgálatra való, ún. „külső elhívás”-omat lelkipásztorom, néhai Hézser Zoltán nagytiszteletű úron keresztül kaptam Istentől. Belső elhívásom abból a vágyból fakadt, hogy amit „külsőlegesen” kaptam, azt tovább adhassam másoknak is. („/.../ tegyetek tanítvánnyá minden népet, /.../.” Máté 28, 19.)

Lelkészi szolgálatom első helyszíne egy baranyai kistelepülés volt. 27 évvel ezelőtt, innen kerültünk a Vértesaljai Egyházmegyébe. Két állomást követően, 2003-ban - az akkori presbitérium és a gyülekezet bizalmából - meghívtak a Gárdonyi Református Egyházközség lelkipásztori állásába. Nyolc évet szolgáltam itt, majd a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkésze lettem.

Hálás vagyok Istennek és a helybeli testvéreknek, hogy gárdonyiak maradhattunk, miután a börtön-szolgálatba távoztommal, feleségemet meghívták lelkészüknek. Noha örök „gyüttmentek” maradunk („/.../ nincsen itt maradandó városunk, /.../.” Zsidók 13, 14), nagyon megszerettünk itt, s húsz év elteltével igazi gárdonyiaknak érezzük magunkat.

Dr. Végh Dóra

Főgondnok
Dr. Végh Dóra, orvos vagyok.  2000 óta lakom Gárdonyban, 2 felnőtt fiúgyermek édesanyjaként... 
Dr. Végh Dóra, orvos vagyok.  2000 óta lakom Gárdonyban, 2 felnőtt fiúgyermek édesanyjaként.  Második ciklusban vagyok presbitere a Gárdonyi Református Egyházközösségnek. Az elmúlt 11-12 évben igyekeztem közösségünk javára és épülésére, Isten dicsőségére szolgálni.

Rózsa Attila

Presbiter
Rózsa Attila vagyok. Hidrogeológus mérnök. 2011-ben Budapestről költöztünk ide Agárdra, és azóta — a legnagyobb
Rózsa Attila vagyok. Hidrogeológus mérnök. 2011-ben Budapestről költöztünk ide Agárdra, és azóta — a legnagyobb örömünkre — itt élünk. Viszonylag rövidnek tűnő itt létünk ellenére jómagam félig agárdinak mondom magam, hiszen szüleimmel, testvéremmel 1963. évi születésem óta a tóparti családi kis nyaralónkban töltöttük a nyarakat és a hétvégék jó részét.

Feleségem Ildikó, szintén „vizes” mérnök. Két gyermekünk van, akik közül Ádám fiunk BME-n végzett gépészmérnök már dolgozik, míg Petra mesterszakos az ELTE marketing szakán.

Feleségemmel együtt saját családi tervező vállalkozásunkban dolgozunk; alapvetően felszín alatti vízgazdálkodási feladatokkal, kutas vízellátással, vízbázisvédelemmel foglalkozunk.

Vegyes, katolikus, evangélikus, de templomba nem vagy csak ritkán járó, de alapjaiban hívő háttérrel, majd saját kacskaringós Isten- és közösségkeresés után érkeztünk ide, és az agárdi kistemplom csöndes vonzereje, a hívek kedvessége és nagytiszteletű Oláh László lelkész úr fölkészült és minden figyelmet lekötő, élvezetes prédikációinak köszönhetően ragadtunk meg szinte azonnal a reformátusok között, és lettünk tagjai a Gárdonyi Egyházközségnek. Otthon érezzük magunkat ebben a közösségben. Gyermekeink már itt konfirmáltak.

A gárdonyi presbitériumba először póttagként 2016-ban választottak be, majd az idősebb presbiterek egészségügyi problémái miatt 2020-ban teljes jogú presbiter lettem. Ennek kapcsán a zichyújfalui iskolával kapcsolatos, valamint gazdasági-építkezési ügyekben volt némi szerepem. Ha valahol valamilyen segítségre van szükség, nem állok félre.

Életszemléletemet talán az alábbi ige foglalja össze a legjobban:

„Két dolgot kérek Tőled,
mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem:
Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől!
Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem!
Adj annyi eledelt, amennyi szükséges,
hogy jóllakva meg ne tagadjalak,
és ne mondjam: Kicsoda az Úr?
El se szegényedjek, hogy ne lopjak,
és ne gyalázzam Istenem nevét!”
(Péld. 30,7-9)

Kalló Ferencné

Presbiter
Kalló Ferencné vagyok, 76 éves. Agárdon 32 éve lakom. Korábban nyaralni jártunk ide. Fontos volt számomra, hogy felkeressem a...
Kalló Ferencné vagyok, 76 éves. Agárdon 32 éve lakom. Korábban nyaralni jártunk ide. Fontos volt számomra, hogy felkeressem a református gyülekezetet. Néhány év múlva presbiternek jelöltek, s már negyedik alkalommal választottak meg. Régebben aktívabban tudtam bekapcsolódni a gyülekezet életébe, de mostanában csak Agárdon segítek a templomi szolgálatban.

Imádkozom, hogy még sokáig szolgálhassak, szeretetben, ahogyan Pál apostol kéri a galatákat:

„Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.”
(Galata 5, 13.)

Császár Attila

Presbiter
Áldás, békesség!
Császár Attila vagyok, 1970-től, születésem óta Gárdonyban élek...
Áldás, békesség!
Császár Attila vagyok, 1970-től, születésem óta Gárdonyban élek. Református presbiter szüleim révén kisgyerek korom óta jártam a gyülekezeti alkalmakra, rendezvényekre. Édesanyám 40 évig szolgálta kántorként a Gárdonyi és Agárdi istentiszteleti alkalmakat. Református feleségemmel 2000-ben kötöttünk házasságot, két gyermekünk született, mindketten konfirmáltak.

Munkahelyeim: 21 évig a takarmányiparban voltam, jelenleg az építőiparban dolgozom. 1998 óta Önkormányzati képviselőként is dolgozom, valamint a Lokálpatrióta Társaságban tevékenykedem. Reformátusként, 1995-től, György Attila lelkész megválasztása óta aktívan részt veszek egyházunk fizikai megújulásában. Tettrekész fiatalként, az Úr segítségével és gyülekezeti, baráti támogatással 1996-ban a templomtorony és süveg külső festése, javítása történt meg, majd 1998-ban a templomban a téglaborítású, nedvesedő és néhol dohos padlóborítást felszedtük, helyére vízszigetelést és betonaljzatot fektettünk, melyen a padok talapzata ki tudott száradni. Közben 1997-ben a régi parókia és gyülekezeti terem belső festését is elvégeztük.

1998-ban időközi választáson a gyülekezet presbiterré és egyben főgondnokká is megválasztott. Ebben az évben avattuk fel a templom bejáratánál a Temesvári forradalom emléktábláját Ft. Tőkés László és Ft. Hegedűs Lóránt püspökök jelenlétében.

Egyházunk életében hatalmas lépést tettünk 1999-ben, mert az előző rendszerben kisajátított „papi-föld” egy részét sikerült visszaszereznünk. Egyházközségünk jövőjét ide terveztük.

Első lépésként 1999-ben az üres terület szélére felépítettük az új Parókiát. Főgondnokként és az Építési Bizottság tagjaként az alapozástól a kész épület átadásáig vezettük a munkálatokat 2002 év végéig. Külön köszönet az akkori presbitereknek, egyháztagoknak, segítőknek.

2001-ben a Református temető rendbetételét is megoldottuk, a sűrű aljnövényzetet és bokrok kitisztításával, ami hatalmas gépi munkálatokkal járt. 2002-ben a Vörösmarty utca felől a temető teljes hosszában több száz méteren, új kerítést építettünk új bejárattal.

Lelkészünk elköltözése után 2003 év elejétől fél évig én vezettem helyileg az egyházközség ügyeit, amíg a választási eljárás során az új lelkipásztor betölthette tisztségét Nt. Oláh László személyében.

A lendületes fejlődés tovább folytatódott, 2005-ben a régi hivatal felújításával kialakítottuk a Zsongó Bárka Játszóházat. A régi Gyülekezeti épület állagának romlása nagyfokú volt, felújítása kétségessé vált, ezért egy új, modern épület kivitelezését vállaltuk fel. A folyamatot az új Építési Bizottság bonyolította. A bizottság tagjaként segítettem Nt. Oláh László elnök munkáját. A szép új épület nemcsak a gyülekezet, hanem a lelkészi és egyházkerületi konferenciák kedvelt színhelye is lett.

Időközben Tóth Attila fafaragó által készített kettőskeresztet avattunk a templom előtti téren.

Harmadik nagy lépésként 2010-ben Önkormányzati támogatással templomunk külső-belső felújítását is elvégeztük. Tetőcsere, toronyóra csere, vízszigetelés, csapadékvíz elvezetés padfűtés.

1998, 1999 és 2005. évi megválasztásom után 2011-ben már nem vállaltam a gondnoki tisztséget munkahelyi elfoglaltságaim miatt. Természetesen presbiterként azóta is aktív tagja vagyok a gyülekezetnek, 1998 óta immár 25 éve.

2012 óta, Nt. Karl Melinda a gyülekezet lelkipásztora és Tényiné Gölöncsér Éva a gondnoka. Az ő vezetésükkel a gyülekezetépítés új szakasza kezdődött. Református Óvodai csoportok kialakítása és indítása, mely 2022-ben egy saját új épületbe költözött Gárdonyban. Az épület tervezési fázisában az Építési Bizottságban tevékenykedtem.

Sokszor tűnt reménytelennek, vagy lehetetlennek az előttünk álló feladatok megoldása, de az Úr minden helyzetben megsegített bennünket. Soli Deo gloria.
Ezért is választottam egyik vezérfonalamnak az alábbi igei részt:
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll.”
Zsolt. 125:1.

Kovács Irma

presbiter

Bóra Zoltán

presbiter

Dr. Sándor Györgyi

presbiter

Győrik Ferenc

presbiter

Kovac Miroslav

presbiter

Tóth Tibor

presbiter

Eszenyi Réka

Presbiter

Gödör István

Presbiter
A világ folyamatosan egy nagy dilemma előtt áll. Jézus vagy a világ legnagyobb csalója, hazugja vagy tényleg az Isten fia...
A világ folyamatosan egy nagy dilemma előtt áll. Jézus vagy a világ legnagyobb csalója, hazugja vagy tényleg az Isten fia. Köztes út nincs. Az ember bármelyikben hisz az életére nézve nagyon komoly következményei lesznek. Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
(Jn 14.6).


Gödör István vagyok. Dunaszentgyörgyön, református családban nevelkedtem. Eleinte nagyünnepi templomba járó emberek voltunk, a templomban hallottak nem kötöttek le és nem érdekeltek, de akkor még gyermekként nem értettem és nem tudtam Istenről, hogy Ő az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremt a földön, mert ezekben telik kedve (Jer.9,23).

A középiskolás és főiskolás is éveim gondtalanul és szabadon elröppentek. Csak az élet alap kérdéseire nem kaptam meg a megnyugtató válaszokat. Az ezoterikát, asztrológiát, horoszkópokat, kezdtem el bújni és jósnőnél kerestem útmutatást az életemre. Isten ezekre azt mondja, hogy utálatos dolgok előtte, hiszen van nekünk Istenünk akihez fordulhatunk (Ézs 8.19). Nem csoda hát ha nem találtam meg bennük a válaszokat a kérdésekre.

A főiskola után teljes lelki talajvesztés következett. A burok amely korábban körülvett a főiskola után kezdett repedezni. A szüleim nyújtotta biztonságot elveszítettem. Azt gondoltam, hogy majd a karrier, a pénz az meghozza a szívemben tátongó űr betöltését az életemben. Majd a pénz biztonságot és boldogságot nyújt. Elkezdtem hajszolni a sikert és karriert. De mivel boldogtalan voltam és azt gondoltam, hogy a körülményeim tehetnek róla fél évenként váltottam a munkahelyet, mert sehol nem találtam meg a helyem. Körülvettem magam mindenféle zajjal (bömbölő zene, állandóan ment a TV), csak ne kelljen csendben lennem, mert a kérdésekre újra és újra az addig megkapott válaszokat hallottam. A majomtól származom és semmi értelme az életnek. Ezeket a hangokat tényleg el kell nyomnia magában az embernek. Már-már az látszott, hogy mégis sikerül betölteni azt a karriert amire vágytam, amikor kaptam egy jó állást – kereskedelmi igazgató lettem - jó fizetést, jobbnál jobb szolgálati autókat kaptam, évente 3-4 külföldi úttal. A kollegáim tiszteltek és szerettek. Látszólag, külsőleg minden rendben volt. Csak belülről marcangoltak az élet alap kérdéseire kapott válaszok. A majomtól származom, céltalan és értelmetlen az életem…

Az ember amíg be nem ismeri, hogy egyedül nem jut előre a boldogság útján, amíg – legalább lelkileg - teljesen össze nem törik addig nem hajlandó tekintetét az égre emelni.

Én 27 évi küszködés után jutottam el oda, hogy a testvérem hívására egy evangelizációra elmenjek. A lelkész végtelenül egyszerűen prédikált. A Noé bárkája volt a téma és az alkalom végén feltette e kérdést: „Testvérem Te benne vagy a Bárkában?”. Fel kellett ismernem: Nem, nem vagyok benne a Bárkában! De akkor elveszem! Mintha Isten bemutatkozott volna, hogy Ő tényleg létezik. Ettől fogva ez nem volt kérdés számomra. Mindezek a történetek nemhogy megoldották volna a lelki problémát, hanem tetézték. Elkezdett űzni a gazdag ifjú története (Mk 10.17-). Ha Jézus elé állnék, én is lehajtott fejjel mennék el tőle, mert nem tudnék a vagyonomról, a vágyakról lemondani. Ha Jézust vagy vagyont kellene választanom a vagyont választottam volna. Láttam magamat, tudtam, hogy ez nem jó út, hogy Istentől elválaszt, de nem láttam helyesen Jézust, hogy egyedül ő adhat megoldást az életem alap problémájára.

Az említett evangelizáció után 3 éves küzdelem árán jutottam arra, hogy csatlakoztam a pasaréti református gyülekezethez és az egyik ifihez. Az egyetem mellett rengeteg időm volt olvasásra és a Bibliára. Faltam az Istenről szóló könyveket és igehirdetéseket. Tényleg az élő vizet ittam. De a feszültség amit az ember a bűn miatt érez és Istentől elválasztja továbbra is megmaradt. Hittem én, hogy egy az Isten, „az ördögök is hiszik, és rettegnek” (Jak 2.9). Én is rettegtem, féltem a kárhozattól. Azzal tisztában voltam, hogy bűnös vagyok, hiszen Isten tükrébe / törvényébe belenéztem, de, hogy mi oldja fel ezt a feszültséget nem értettem meg. Rengeteg Biblia olvasás és igehirdetés hallgatás után - Bibliai szóhasználattal élve- kaptam új szívet, egy újabb evangelizáción értettem meg, hogy Krisztus a feloldása ennek a feszültségnek és kértem, hogy legyen az életem Ura, és adjon új szívet! Jézus az egyetlen, tökéletes, helyettes áldozat aki az én személyes bűneimet, az én adóslevelemet is felvitte a keresztfára. A dilemma ezen a ponton értékelődött át. Jézus, nem hogy csaló, hazug, hanem az egyetlen igaz! Az egyetlen stabil pont eben az egyre inkább ingatag világban, a Kőszikla, amire lehet és érdemes építeni!

A hívő életben jó abban megnyugodni, hogy az Isten tudatosan, céllal teremtett mindannyiunkat. Értelmes élettel ajándékozott meg és sok egyébbel is: új szakmával, munkahellyel (pályázatírás, projektmenedzsment), feleséggel, hozzám illő segítőtárssal, 6 gyönyörű gyermekkel, új barátokkal, új testvéri közösséggel itt Gárdonyban a Református Gyülekezetben. A Bibliai Házassággondozói Szolgálatba (www.bhsz.hu) és itt a Gyülekezetben egy kis házaskör vezetésére hívott el Isten, és feleségemmel, Zitámmal együtt valljuk azt, hogy „Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet”
(Ézs 43.20).

ELÉRHETŐSÉGEINK

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

refgardonyagard.hu

© Copyright 2023. Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia