Skip to content

Válaszok a felmerülő kérdésekre

Tudnivalók

Minden, amit megtudhat a keresztelésről

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen
(Mt 28,18–20)

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk!

Az első teendő az időpont megbeszélése. Ez egy vasárnapi nap lehet, mivel az istentisztelet keretében keresztelünk, ugyanis a gyermek szövetségbe-fogadása a gyülekezet ünnepe is.

Kérjük, a keresztelés előtt pár héttel jelezzék szándékukat, a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén.

A keresztelő a vasárnap délelőtti (Agárd: fél 10, Gárdony 11.00) istentisztelet keretében az istentisztelet elején van. A szertartásra a szülők, keresztszülők az úrasztala elé jönnek a második ének alatt és állva vesznek részt a megkeresztelendő gyermekkel/ gyermekekkel együtt a szertartáson.

Keresztelkedni felnőttkorban is lehet. Ebben az esetben a keresztelőt megelőzi a konfirmáció. Az erre való felkészítés részleteit érdemes személyesen megbeszélni lelkipásztorával.

Minden, amit megtudhat a keresztelésről

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen
(Mt 28,18–20)

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk!

Az első teendő az időpont megbeszélése. Ez egy vasárnapi nap lehet, mivel az istentisztelet keretében keresztelünk, ugyanis a gyermek szövetségbe-fogadása a gyülekezet ünnepe is.

Kérjük, a keresztelés előtt pár héttel jelezzék szándékukat, a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén.

A keresztelő a vasárnap délelőtti (Agárd: fél 10, Gárdony 11.00) istentisztelet keretében az istentisztelet elején van. A szertartásra a szülők, keresztszülők az úrasztala elé jönnek a második ének alatt és állva vesznek részt a megkeresztelendő gyermekkel/ gyermekekkel együtt a szertartáson.

Keresztelkedni felnőttkorban is lehet. Ebben az esetben a keresztelőt megelőzi a konfirmáció. Az erre való felkészítés részleteit érdemes személyesen megbeszélni lelkipásztorával.

Esketés

Házasságkötés megáldása

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Azért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Azért többé nem kettő az, hanem egy test. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”
(Márk evangéliuma 10, 7-9)

 

A házasság egy férfi és egy nő Isten előtt kedves szövetségi kapcsolata, Isten és az Ő népe közötti szövetségi kapcsolat jelképe, az embernek Istentől kapott „normális” létformája.
Minden gyermeknek ebben a védett szövetségi kapcsolatban kellene megszületnie.
Éppen ezért örülünk, ha gyülekezetünk közösségében kívánnak életre szóló szövetséget kötni, házastársi kapcsolatukra áldást kérni a párok.

A református házasságkötési szertartás középpontjában Isten igéje, az igehirdetés áll.
A szertartás kiemelkedően ünnepélyes mozzanata a házastársi eskü nyilvános elmondása a vőlegény és a menyasszony részéről.

A házasságkötés megáldására a polgári esküvőt követően kerülhet sor. A tervezett időpont előtt néhány hónappal érdemes bejelentkezni a lelkészi hivatalban, a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén.

Esketés

Házasságkötés megáldása

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Azért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Azért többé nem kettő az, hanem egy test. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”

(Márk evangéliuma 10, 7-9)

A házasság egy férfi és egy nő Isten előtt kedves szövetségi kapcsolata, Isten és az Ő népe közötti szövetségi kapcsolat jelképe, az embernek Istentől kapott „normális” létformája.
Minden gyermeknek ebben a védett szövetségi kapcsolatban kellene megszületnie.
Éppen ezért örülünk, ha gyülekezetünk közösségében kívánnak életre szóló szövetséget kötni, házastársi kapcsolatukra áldást kérni a párok.

 

A református házasságkötési szertartás középpontjában Isten igéje, az igehirdetés áll.
A szertartás kiemelkedően ünnepélyes mozzanata a házastársi eskü nyilvános elmondása a vőlegény és a menyasszony részéről.

A házasságkötés megáldására a polgári esküvőt követően kerülhet sor. A tervezett időpont előtt néhány hónappal érdemes bejelentkezni a lelkészi hivatalban, a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén.

Konfirmáció

Vigye az egeret a szövegre, hogy a doboz megforduljon és így még több információt kaphasson a konfirmációról.

A konfirmáció, hitvallás általi megerősítést jelent, amelynek során, aki gyermekkeresztségben részesült (gyermek, vagy felnőtt), arról tesz bizonyságot, hogy a gyermekkorában neki felkínált isteni szövetségnek saját akaratából, immár saját hite révén, részese kíván lenni.
A konfirmációt felkészítés előzi meg, ennek során egyrészt az igaznak tartott biztos ismeretet igyekszünk átadni, másrészt pedig a bűnbocsánat, és örök élet iránti szívbéli bizalmat is szeretnénk - amennyire ez rajtunk áll - a szívekbe plántálni. Célunk, hogy legyenek Jézus Krisztus tanítványai, ismerjék a Szentírást, Istenben bízzanak, őt szeressék, és akarata szerinti szolgáló életet tudjanak élni. Az egyháznak csak azok lehetnek tagjai, akik Jézus Krisztusban hisznek, és erről a hitükről vallást is tesznek. 

Az igazi - Szentírás szerinti helyes - hitről a Heidelbergi KÁTÉ 21 kérdés felelete világos tanítást ad: 
Mi az Igaz hit? „Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért."

További információt a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén kérhetnek.

Konfirmáció

Nyomja meg a boxot, hogy a doboz megforduljon és így még több információt kaphasson a konfirmációról.

(A doboz akkor fordul vissza, ha nem a doboz belsejére nyom.)

A konfirmáció, hitvallás általi megerősítést jelent, amelynek során, aki gyermekkeresztségben részesült (gyermek, vagy felnőtt), arról tesz bizonyságot, hogy a gyermekkorában neki felkínált isteni szövetségnek saját akaratából, immár saját hite révén, részese kíván lenni.
A konfirmációt felkészítés előzi meg, ennek során egyrészt az igaznak tartott biztos ismeretet igyekszünk átadni, másrészt pedig a bűnbocsánat, és örök élet iránti szívbéli bizalmat is szeretnénk - amennyire ez rajtunk áll - a szívekbe plántálni. Célunk, hogy legyenek Jézus Krisztus tanítványai, ismerjék a Szentírást, Istenben bízzanak, őt szeressék, és akarata szerinti szolgáló életet tudjanak élni. Az egyháznak csak azok lehetnek tagjai, akik Jézus Krisztusban hisznek, és erről a hitükről vallást is tesznek. 

Az igazi - Szentírás szerinti helyes - hitről a Heidelbergi KÁTÉ 21 kérdés felelete világos tanítást ad: 
Mi az Igaz hit? „Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért."

További információt a kezdőlapon található kapcsolati adatok valamelyikén kérhetnek.

TEMETÉS

Veszteségeinkben Istenhez járulhatunk, aki adta kedves szeretteinket: nagyszülőt, szülőt, házastársat, gyermeket, unokát, testvért. Általuk formálódott és gazdagodott az életünk. Bizonyos időre kaptuk őket, s mint saját tulajdonát Isten, az élet Gazdája hazahívja őket. Ha ez megtörténik, megszűnik minden kapcsolat közötte és közöttünk, itt maradók között. Ne tegyünk semmi kísérletet arra, hogy elhunyt szeretteinkkel bármilyen módon is kapcsolatba kerüljünk. Ne szólítsuk meg őket, mert ezt Isten nem akarja. Igazi vigasztalódás nem a beletörődésben van, nem is abban, hogy az idő majd mindent megold. Igazi vigasztalás Jézus Krisztus feltámadásának ránk vonatkozó hatásában van a Szentlélek által. Krisztusban mutatta meg Isten, hogy milyen a feltámadott élet. Jézus az első zsenge (1Kor 15,20. 23).

KÓRUSPRÓBA

TEMETÉS

Veszteségeinkben Istenhez járulhatunk, aki adta kedves szeretteinket: nagyszülőt, szülőt, házastársat, gyermeket, unokát, testvért. Általuk formálódott és gazdagodott az életünk. Bizonyos időre kaptuk őket, s mint saját tulajdonát Isten, az élet Gazdája hazahívja őket.

KÓRUSPRÓBA

ELÉRHETŐSÉGEINK

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

refgardonyagard.hu

© Copyright 2023. Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia